×

* te pola są obowiązkowe

** dodanie strony www

szukaj

Inertyzacja azotem

Na czym polega inertyzacja azotem?

Jest to proces polegający na redukcji powietrza i zastępowanie go przez gaz obojętny, czyli taki, który nie wchodzi w reakcje z innymi substancjami. Przykładem gazów obojętnych jest m.in. dwutlenek węgla, azot, argon i hekasfluorek siarki. Tego typu działania wykorzystywane są m.in. w ochronie przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej, kiedy ogień nie może zostać ugaszony w inny sposób. W niektórych przypadkach woda może spowodować bowiem nieodwracalne szkody. Przy inertyzacji azotem stosuje się specjalne generatory azotu, które sprawdzają się nawet w szczególnie niebezpiecznych warunkach ciśnieniowych.

ogień

Zastosowanie:

Poza ochroną przeciwwybuchową i przeciwpożarową, inwentaryzacja azotem wykorzystywana jest:

Do powstania pożaru potrzebne są trzy elementy: materiał palny, źródło zapłonu oraz odpowiednia ilość tlenu. Pierwsze z nich ciężko jest kontrolować, możliwe jest tylko regulowanie ostatniego z nich. W powietrzu znajduje się około 20% tlenu i ponad 70% azotu, pozostałą część stanowią śladowe ilości innych gazów. Inertyzacja azotem redukuje do minimum stężenie tlenu, przez co pożar traci warunki do rozprzestrzeniania się i gaśnie.

Jak zapobiegać pożarom?

Wybuch pożaru w dużym przedsiębiorstwie wiąże się z ogromnymi stratami wyposażenia, a co za tym idzie, mnóstwem straconych pieniędzy. Dlatego warto uchronić się przed takimi sytuacjami i w każdy możliwy sposób minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Jak to zrobić? Jeżeli zawartość tlenu w powietrzu wynosi mniej niż 17% zapłon substancji lub materiału jest bardzo trudny. Jak już wiemy, inertyzacja azotem pozwala nam kontrolować jego stężenie. Jednak należy pamiętać, aby nie było ono zbyt niskie. Dozwolona jest bowiem praca do 13% objętości tlenu bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu oddechowego.

Inertyzacja azotem znalazła również zastosowanie w branży żywnościowej, a to dlatego, że większość produktów spożywczych zachowuje na dłużej swą świeżość, jeśli nie ma kontaktu z tlenem. Dzięki temu możliwe jest ich magazynowanie i konserwowanie. Atmosfera wolna od tlenu pozwala osiągnąć również specyficzne cechy produktu. Stosuje się ją m.in. w transporcie warzyw i owoców, aby zatrzymać proces ich dojrzewania oraz aby nie traciły one swych walorów smakowo-zapachowych.s