×

* te pola są obowiązkowe

** dodanie strony www

szukaj

Na czym polega obróbka skrawaniem CNC?

Obróbka skrawaniem CNC jest procesem produkcyjnym, w którym oprogramowanie komputerowe zarządza ruchami fabrycznych narzędzi i maszyn. Proces ten może być wykorzystywany do sterowania wieloma złożonymi maszynami, od szlifierek i tokarek po frezy oraz frezarki.

Krótko mówiąc "komputerowe sterowanie numeryczne", czyli obróbka skrawaniem CNC przebiega samodzielnie w przeciwieństwie do sterowania ręcznego, gdzie są potrzebni operatorzy do kierowania i nadzorowanie maszyn skrawających poprzez dźwignie, przyciski i koła. System CNC może przypominać zwykły zestaw komponentów komputerowych, ale oprogramowanie i konsole stosowane w obróbce CNC odróżniają go od wszystkich innych form.

Kiedy system CNC jest aktywowany, pożądane cięcia są programowane w oprogramowaniu i dyktowane do odpowiednich narzędzi i maszyn, które wykonują zadania wymiarowe, jak określono, podobnie jak robot. W programowaniu CNC, generator kodu w systemie numerycznym często zakłada, że mechanizmy są bezbłędne, pomimo możliwości wystąpienia błędów. Ryzyko ich wystąpienia wzrasta, gdy maszyna CNC jest kierowana do cięcia w więcej niż jednym kierunku jednocześnie.

skrawanie metalu

Programowanie CNC jest przechowywane w pamięci komputera. Sam kod jest zapisywany i edytowany przez programistów. Dlatego obróbka skrawaniem CNC oferuje znacznie większe możliwości obliczeniowe. Poza tym systemy CNC nie są w żaden sposób statyczne, ponieważ nowsze informacje mogą być dodawane do istniejących wcześniej programów poprzez zmieniony kod.

W obróbce CNC maszyny są sterowane numerycznie, a oprogramowanie jest przeznaczone do sterowania obiektem. Język stojący za obróbką CNC został opracowany w celu sterowania różnymi zachowaniami odpowiedniej maszyny, takimi jak prędkość, posuw i koordynacja.

Zasadniczo obróbka skrawaniem CNC umożliwia wstępne zaprogramowanie prędkości i pozycji funkcji obrabiarki oraz uruchomienie jej za pomocą oprogramowania w powtarzalnych, przewidywalnych cyklach, a wszystko to przy niewielkim zaangażowaniu rąk ludzkich. Ze względu na te możliwości, proces ten jest szczególnie istotny w obszarach produkcji metalu i tworzyw sztucznych.

Jak przebiega obróbka skrawaniem CNC?

Na początek powstaje rysunek 2D lub 3D CAD, który jest następnie tłumaczony na kod komputerowy dla systemu CNC. Po wprowadzeniu programu operator daje mu próbny przebieg, aby upewnić się, że w kodowaniu nie ma błędów.

Otwarte i zamknięte systemy obróbki skrawaniem

Regulacja położenia ustalana jest za pomocą systemu pętli otwartej lub zamkniętej. W tym pierwszym przypadku sygnalizacja przebiega w jednym kierunku pomiędzy sterownikiem a silnikiem. W systemie zamkniętej pętli sterownik jest w stanie odbierać informacje zwrotne, co umożliwia korekcję błędów. W ten sposób system zamkniętego obiegu może korygować nieprawidłowości w zakresie prędkości i pozycji.

W obróbce skrawaniem CNC ruch jest zazwyczaj kierowany na osie X i Y. Narzędzie z kolei jest pozycjonowane i prowadzone przez silniki krokowe lub serwomotory, które powielają dokładne ruchy określone przez odpowiedni kod. Jeśli siła i prędkość są minimalne, proces może być prowadzony w pętli otwartej. W innych przypadkach, sterowanie w pętli zamkniętej jest niezbędne do zapewnienia prędkości, spójności i dokładności wymaganej w zastosowaniach przemysłowych, takich jak obróbka metali.

Obróbka skrawaniem CNC jest w pełni zautomatyzowana

Obecnie produkcja CNC jest w większości zautomatyzowana. Wymiary danej części są ustawiane na miejscu za pomocą oprogramowania CAD, a następnie przekształcane w rzeczywisty produkt gotowy za pomocą oprogramowania CAM. Każdy przedmiot obrabiany może wymagać zastosowania różnych obrabiarek, takich jak wiertła i frezy. Aby sprostać tym potrzebom, wiele maszyn łączy kilka różnych funkcji w jedną. Niezależnie od konfiguracji, proces CNC pozwala na zachowanie spójności w produkcji części, co byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe, do odtworzenia ręcznie.


źródła:
http://zomit.eu/uslugi/obrobka-skrawaniem.html
s